Konkurs na projekt logo szkoły
Dodane przez admin dnia 20 kwiecień 2013
Ogłaszamy konkurs na projekt logo szkoły Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach
Rozszerzona zawartość newsa
Ogłaszamy konkurs na projekt logo szkoły


Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach Wybrane logo zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły, szkolnych dokumentach i dyplomach.
Konkurs trwa od 15.04.2013 do15.05.2013.

CELE KONKURSU
  1. Zachęcanie uczniów do zaprojektowania znaku graficznego – logo jako elementu promującego i wyróżniającego szkołę.
  2. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania projektowaniem graficznym wśród młodzieży.
  3. Formowanie wrażliwości estetycznej, artystyczne j oraz rozwijanie kreatywności.
Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem. Konkurs polega na przygotowaniu projektu logo szkoły Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach

Regulamin konkursu
  1. Projekt znaku - logo może być wykonany dowolną techniką -tradycyjną ( kredki, akwarela, tempera, flamaster) lub w wybranym programie graficznym.
  2. Logo może mieć kształt koła, kwadratu ( lub koło wpisane w kwadrat.
  3. Logo szkoły opracowują wyłącznie uczniowie gimnazjum.
  4. Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w grupach 2 osobowych.
  5. Prace należy przekazać do Organizatora Konkursu do 15.05.2013 roku.
  6. Komisja Konkursu wybierze najlepsze projekty spośród wszystkich prac uczniów.
  7. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursu, która wybierze trzy najlepsze prace konkursowe przyznając im I, II, i III miejsce.
Wszystkich zainteresowanych uczniów gimnazjum zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator Konkursu
Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach
P. Małgorzata Skrzędziejewska – Cendrowska – nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych
Komisja Konkursu
P. Monika Mikunda - Wicedyrektor ds. Gimnazjum
P. Małgorzata Skrzędziejewska – Cendrowska – nauczycielka plastyki
P. Agnieszka Mróz – nauczycielka informatyki

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania nią przez Organizatora i zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz Organizatora Konkursu.