Wiwat Maj, Trzeci Maj
Dodane przez admin dnia 26 kwiecień 2007
Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, uczniowie klas II Gimnazjum przygotowali uroczystość upamiętniającą to wydarzenie.
3 maja 1791 roku uchwalono ustawę rządową zmieniającą w sposób zasadniczy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Rozszerzona zawartość newsa
Wiwat Maj, Trzeci Maj


Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, uczniowie klas II Gimnazjum przygotowali uroczystość upamiętniającą to wydarzenie.
3 maja 1791 roku uchwalono ustawę rządową zmieniającą w sposób zasadniczy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była drugą w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych
z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu.
Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Przepojona szczerym patriotyzmem i wolą uratowania Rzeczypospolitej ustawa z 3 maja 1791r. regulowała podstawowe prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Oprócz wolnej elekcji znosiła także liberum veto.
Konstytucja 3 maja stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Uroczystość taka jak ta, przypomina młodemu pokoleniu, że to na nich spadnie w niedługim czasie odpowiedzialność za losy ojczyzny.

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
Nie będę wypalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością, smutkiem, dumą gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa
Można nie kochać cię i żyć,
ale nie można owocować.”

Dyrektor Zespołu Szkół p.A. Olęcki podziękował nauczycielom: p. A.Stenckiej, p. A.Pastuszek
i p. J.Kamińskiemu za przygotowanie uroczystości, a p. M.Skrzędziejewskiej – Cendrowskiej za piękną dekorację.
Wspólny śpiew „Roty” zakończył obchody święta Konstytucji 3 maja w naszej szkole.

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg.”