OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI
Dodane przez admin dnia 21 maj 2008
27 MAJA 2008 OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI.
Tego dnia szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych, zapewni jedynie opiekę.

Rozszerzona zawartość newsa
27 MAJA 2008
OGÓLNOPOLSKI STRAJK NAUCZYCIELI


Tego dnia szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych, zapewni jedynie opiekę.
W miarę możliwości prosimy o pozostawienie dzieci w domach.

Szanowni Państwo!


Bez dobrej polskiej szkoły nie może być mowy o lepszej przyszłości naszych dzieci i każdego z nas. Dobrze zorganizowana i sprawiedliwie finansowana oświata powinna być celem każdego rządu. Obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków do kształcenia na najwyższym poziomie. Trudno to będzie osiągnąć, jeśli państwo nie będzie przeznaczać więcej pieniędzy na edukację. Bez spójnej polityki oświatowej i dobrze wynagradzanych nauczycieli, dobra szkoła pozostanie w sferze marzeń.

Nieodpowiedzialna polityka rządzących prowadzi do obniżenia jakości kształcenia w szkole publicznej, pogarsza pozycję zawodową nauczycieli i pogłębia zubożenie wśród pracowników oświaty. Czekamy na konkrety, ale nie kosztem naszych dotychczasowych praw.

27 maja staniemy w ich obronie, upomnimy się o godne życie. Gdy rząd nie chce z nami rozmawiać – musimy odejść od tablic.

Postulaty:

1. Zagwarantowanie zwiększenia do 2010r. o co najmniej 50% wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2.Utrzymanie dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z Karty Nauczyciela.
3. Utrzymanie dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.

Komitet Strajkowy
J.Kamiński
A.Stencka
M.Sieradzka