Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 28.09.2020 21:12:24
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Struktura, forma, architektura
Aktualności
Struktura, forma, architektura


Po pierwszej wojnie światowej architekci stworzyli nowy styl - modernizm W projektach nawiązywano do idei czystej formy, usuwano historyczne elementy architektoniczne i ornamenty, a zastępowano je funkcjonalnymi detalami. Stosowano nowe materiały i konstrukcje.

W latach 70. XX w., pojawił się postmodernizm, ogół prądów w architekturze przełomu XX i XXI w., następujących po modernizmie i odcinających się od jego koncepcji projektowych. Najważniejsze cechy tego stylu to: odwołanie się do tradycji, wkomponowanie budowli w otoczenie, budowle nowoczesne, efektowne, dekoracyjne, kontrastowe zestawienia elementów budowli. Dzisiaj niektórzy architekci nawiązują do modernizmu i postmodernizmu.

Architektura hi-tech pojawiła się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Kierunek nawiązywał do postmodernizmu, był ściśle związany z powstaniem nowych technologii budowlanych i wykorzystaniem pionierskich materiałów. Elementem zdobniczym trendu Hi-Tech są zewnętrzne windy w wysokościowcach, często przeszklone. Charakterystyczne są zewnętrzne, niezabudowane przewody kominowe, kable ciągnące się po korytarzach czy pozostawione bez zabudowania konstrukcje schodów. Współcześnie styl Hi-Tech jest kojarzony z tak zwanymi budynkami inteligentnymi, gdzie wszelkie układy techniczne połączone są w całość i funkcjonują jako system z centralnym sterowaniem. Tego typu rozwiązania stosowane są najczęściej we wszelkiego rodzaju biurowcach.

Norman Foster - brytyjski architekt jest autorem obiektu – Metropolitan, biurowca w Warszawie - przykładu stylu hi-tech. Budynek ze stali i szkła ma bryłę lekką, pełną łagodnych krzywizn. Architektura Fostera wywodzi się z idei Le Corbusiera, według którego „Dom ma być maszyną do mieszkania" - precyzyjną i funkcjonalną.

W latach 80. XX wieku pojawił się styl – dekonstruktywizm, kontynuacja architektury postmodernistycznej. Jest to kierunek sprzeciwiający się czystym formom i estetycznemu wizerunkowi wcześniejszego okresu. Stosuje się płynne, faliste linie, kąty zaburzające perspektywę, pozornie niemożliwe rozwiązania konstrukcyjne. Przykładem tego stylu może być Szklany Żagiel (Złota 44), wieżowiec mieszkalny w Warszawie. Autorem projektu jest Daniel Libeskind, amerykański architekt polskiego pochodzenia.

Blob - to budowla o kształtach abstrakcyjnych, najczęściej nawiązujących do miękkich linii naturalnych. Autorzy czerpią inspirację z przyrody, wzorują się na wyglądzie form organicznych o płynnych kształtach. Przykład to Złote Tarasy w Warszawie – projektu The Jerde Partnership.

Z różnorodnością form spotykamy się widząc ciekawy budynek, mebel, przedmiot.Zanim jednak powstanie, potrzebna jest koncepcja - pomysł, wyobraźnia przestrzenna, skonstruowanie modelu.

Takie zadanie do realizacji otrzymali uczniowie klas drugich na zajęciach artystycznych. Polegało ono na stworzeniu struktury przestrzennej z jednej płaskiej powierzchni - kartki papieru. Powierzchnię można było nacinać, wyginać, sklejać. Celem było utworzenie przestrzennej formy, stojącej kompozycji i poniżej widzimy przykłady najciekawszych prac.

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl