Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 25.09.2020 18:23:57
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Święto Szkoły w Zespole Szkół w Michałowicach
Aktualności
Święto Szkoły w Zespole Szkół w Michałowicach


Odświętne stroje uczniów, poruszenie wśród nauczycieli, wzruszenie rodziców – 16 października 2015 r. to nie był zwyczajny dzień w Zespole Szkół w Michałowicach.

W tym dniu społeczność szkolną zgromadziły aż trzy uroczystości – Ślubowanie Gimnazjalistów klas pierwszych, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz 25 –lecie sprawowania funkcji Dyrektora przez pana Andrzeja Olęckiego.

Uroczystość rozpoczęło Ślubowanie klas pierwszych. Młodzież z przejęciem powtarzała słowa uczniowskiej przysięgi składanej przed sztandarem szkoły. Następnie wysłuchaliśmy wierszowanej opowieści o naszym patronie.

Po występie pierwszoklasistów głos zabrał nasz wyjątkowy gość – Wiceminister Edukacji. Pani Ewa Dudek w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważną rolę w życiu każdego odgrywa szkoła, która nie tylko kształci młodego człowieka, ale także wychowuje i wpływa na relacje z innymi.

Wiceminister Edukacji wręczyła Dyrektorowi Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzejowi Olęckiemu Medal Komisji Edukacji Narodowej z okazji 25-lecia piastowania stanowiska dyrektora i pogratulowała wspaniałych wyników osiąganych przez szkołę w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.

Serdeczne życzenia dla Dyrektora z okazji jubileuszu oraz dla wszystkich pracowników szkoły z okazji święta oświaty złożył także Wójt Gminy Michałowice – pan Krzysztof Grabka. Nauczycielom zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Michałowice i Nagrody Dyrektora Szkoły.

Wysłuchaliśmy również wzruszającego wystąpienia ks. prałata Leona Firleja, który przypomniał zebranym swoje pierwsze spotkanie sprzed 25 lat z nowym dyrektorem wiejskiej szkółki w Michałowicach oraz podziękował panu Andrzejowi Olęckiemu za lata budującej współpracy.

Największy entuzjazm wśród zgromadzonych wzbudziły występy uczniów. Chór pod opieką pani Aliny Stenckiej wyśpiewał nauczycielom radosne życzenia, a najmłodsi podziękowali Dyrektorowi za jego pracę, wręczając mu własnoręcznie wykonane ogromne serce…

Przedstawiciele Rodziców złożyli podziękowania panu Olęckiemu za włożony wysiłek w rozwój placówki i życzyli dalszych sukcesów zawodowych.

Powodzenia, pierwszoklasiści!
Wszystkiego najlepszego, nauczyciele i pracownicy szkoły!
100 lat, Panie Dyrektorze!

Marlena Mordon – Worch

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl