Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 20.02.2019 15:15:12
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 PSO - WF
 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2017/2018

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (18.02 — 08.03)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 Prezentacja działań
 Jesteśmy SPZ
 Sprawozdanie roczne z
 działań 2015/16

 Plan Pracy SPZ 2016/17
 Plan Pracy SPZ 2018/19
 Sprawozdanie z działań
 I półrocze 2016/17

 Sprawozdanie z działań
 II półrocze 2016/17

 Sprawozdanie roczne z
 działań 2017/18

 Sprawozdanie z działań
 w I półroczu 2017/2018Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie
Aktualności
Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie


Miło nam poinformować całą społeczność szkolną i przyjaciół szkoły, że działanie prozdrowotne w naszej placówce zostały docenione i uwieńczone ważnym dokumentem: Kapituła przyznała naszej szkole w dniu 24 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Podczas Konferencji Dyrektorów 14 września 2015 roku dokument odebrał pan dyrektor Andrzej Olęcki z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy pierwszą szkołą w naszej gminie, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Głównym celem naszych działań jest tworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu.

Od lat propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

Zdrowy styl życia staje się naszą pasją i najważniejszym wyborem na przyszłe lata. Jest kluczem do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Przed nami nadal wytężona praca. Liczymy na to, że za 3 lata nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione prze Krajowego Koordynatora i otrzymamy Krajowy Certyfikat.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszej w osiąganiu kolejnych sukcesów.

CertyfikatDyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach wręcza Certyfikat pani Anecie Wąsowicz - szkolnemu koordynatorowi zespołu do spraw promocji zdrowia.
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Cheerleaderki
Witryna
 Rok szkolny 2013/2014
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl