Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 28.11.2020 12:27:41
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie
Aktualności
Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie


Miło nam poinformować całą społeczność szkolną i przyjaciół szkoły, że działanie prozdrowotne w naszej placówce zostały docenione i uwieńczone ważnym dokumentem: Kapituła przyznała naszej szkole w dniu 24 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Podczas Konferencji Dyrektorów 14 września 2015 roku dokument odebrał pan dyrektor Andrzej Olęcki z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Jesteśmy pierwszą szkołą w naszej gminie, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Głównym celem naszych działań jest tworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu.

Od lat propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

Zdrowy styl życia staje się naszą pasją i najważniejszym wyborem na przyszłe lata. Jest kluczem do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Przed nami nadal wytężona praca. Liczymy na to, że za 3 lata nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione prze Krajowego Koordynatora i otrzymamy Krajowy Certyfikat.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszej w osiąganiu kolejnych sukcesów.

CertyfikatDyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach wręcza Certyfikat pani Anecie Wąsowicz - szkolnemu koordynatorowi zespołu do spraw promocji zdrowia.
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl