Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 29.09.2020 00:27:15
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Sukcesy humanistyczne w roku szkolnym 2014/2015
Aktualności
Sukcesy humanistyczne w roku szkolnym 2014/2015


W celu rozwijania wiedzy polonistycznej w roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole zostały zorganizowane ogólnopolskie i szkolne konkursy przedmiotowe.

Kuratoryjny Konkurs Polonistyczny

Matylda Kupka z kl. IIIb zakwalifikowała się do etapu rejonowego

Alfik Humanistyczny

Laureaci:
 • Michał Iłowiecki z klasy 3c otrzymał dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 88,33% punktów możliwych do uzyskania, 5. miejsce w województwie mazowieckim, 40. w kraju
 • Matylda Kupka z klasy 3b otrzymała dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 86,67% punktów możliwych do uzyskania, 10. miejsce w województwie mazowieckim, 60. w kraju
 • Filip Misiak z klasy 1a otrzymał dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku, 81,67% punktów możliwych do uzyskania, 26. miejsce w województwie mazowieckim, 125. w kraju
Najlepszy wynik w szkole uzyskały:
 • Aleksandra Jaroszewska z klasy 2c
 • Izabela Kulczyk z klasy 2a
 • Dorota Żelaśkiewicz z klasy 2a
OLIMPUS

Laureaci:
 • Filip Misiak z klasy 1a gimnazjum otrzymał tytuł LAUREATA za zajęcie 10. miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego OLIMPUS - sesja jesienna.
 • Aleksandra Grajewska z klasy 3a otrzymała tytuł LAUREATA za zajęcie 15. miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego OLIMPUS - sesja jesienna.
Turniej Recytatorski Fascynacje organizowanym przez MDK w Pruszkowie

Etap szkolny:
 • I m. Klaudia Tolak IIIc
 • II m. Zuzanna Grochowska IIa III m. Izabela Kulczak IIa
W etapie finałowym I nagrodę zdobyła Zuzanna Grochowska, a Klaudia Tolak II nagrodę

Konkurs literacki „Moja ulubiona postać bajkowa”

Wyróżnienia:
 • Katarzyna Flago
 • Maria Pancewicz
 • Monika Klimkiewicz
Omnibus

Laureaci:
 • Filip Misiak z klasy 1a otrzymał dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 90,38% punktów możliwych do uzyskania,
 • Julia Korycka z klasy 3a otrzymała dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, 84,38% punktów możliwych do uzyskania
Gminny Konkurs Ortograficzny

III etap gminny: w tym etapie naszą skołę reprezentowali: Filip Misiak Ia, Milena Zembrzuska IIb, Wojciech Smółko IIb Filip Misiak zajął II miejsce w Gminie Michałowice

XV edycja Konkursu Recytatorskiego im. J. Iwaszkiewicza „Wszystko jest poezja” I etap szkolny:
 • Im. Kaja Wójcik IIb
 • IIm. Dorota Żelaśkiewicz IIb
 • IIIm. Izabela Kulczak
- 20 maja odbył się finał konkursu w Stawisku, gdzie D. Żelaśkiewicz otrzymała: Nagrodę Dyrektora Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku Konkursie własnej twórczości poetyckiej o Pęcicach „Ci, co zginęli w walce”

wyróżnienia:
 • Monika Klimkiewicz kl. Ic
 • Mikołaj Wójcik kl. Ia
Międzyklasowy konkursu ortograficzny Z Ortografią za Pan Brat

Wyniki konkursu:
 • I miejsce - 2a
 • II miejsce - 1b, 2b
 • III miejsce - 3b
Ogólnopolski Konkurs Galileo 4 marca
 • Hanna Feder otrzymała tytuł Laureata za zajęcie 10 miejsca
 • Maria Pancewicz otrzymała Wyróżnienie za zajęcie 14 miejsca
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl