Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 27.09.2020 21:29:21
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Klimaty jak z Chełmońskiego
Aktualności
Klimaty jak z Chełmońskiego


Zachęcamy uczniów do udziału w Konkursie Recytatorskim im. Jarosława Iwaszkiewicza organizowanym przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.

Regulamin XIV Edycji


Klimaty jak z Chełmońskiego

Konkurs recytatorski ma charakter artystyczno-metodyczny. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania literaturą, podniesienie poziomu jej interpretacji i recytacji, ośmielenie uczestników do publicznego występowania.

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz wszelkiego typu szkół ponadgimnazjalnych w trzech kategoriach wiekowych.
 2. Przebieg konkursu – założenia organizacyjne. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
  • etap I – eliminacje szkolne, których laureaci (I, II i III miejsca w każdej kategorii) wezmą udział w finale; eliminacje szkolne odbędą się dnia 28 marca 2014r. na 6. i 7. godz. lek.
  • etap II – (20–21 maja od godz. 10.00) przesłuchania finałowe odbywające się w Muzeum w Stawisku zgodnie z podanym przez organizatorów harmonogramem;
  • zakończenie konkursu (23 maja, godz. 11.00)
  • ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, popis laureatów i program artystyczny.
 3. Warunki uczestnictwa: – przygotowanie przez uczestników do recytacji jednego utworu poetyckiego, fragmentu prozy lub tekstu dramatycznego o treści nawiązującej do hasła konkursu, którego wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut;
 4. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika;
  • rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów;
  • kultura mowy;
  • artyzm wykonania.
Nagrodą dla 10 najpiękniej recytujących osób będzie też udział w warsztatach recytatorskich
„Jak mówić wiersze”:
Termin warsztatów: 8 kwietnia
Miejsce: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów Stawisko – Podkowa Leśna
Prowadzący: Grzegorz Damięcki, Maria Ciunelis

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Oferujemy też pomoc przy doborze repertuaru.
K. Traczyk
A. Pastuszek
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl