Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 28.09.2020 17:53:43
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Migawka z wakacji”
Aktualności
OGŁOSZENIE – Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „Migawka z wakacji”


Drodzy Uczniowie!

Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym pt: ”Migawka z wakacji”

REGULAMIN
 1. Celem konkursu jest:
  • propagowanie podróżowania jako interesującej formy spędzania wolnego czasu.
  • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i architektury.
  • propagowanie wiedzy na temat ciekawych miejsc w Polsce i na świecie.
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 2. Wymagania techniczne:
  • zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe lub czarno-białe, a nawet w sepii.
  • każdy z autorów może dostarczyć 1-2 fotografie w formacie A4 wykonane w okresie wakacyjnym.
 3. Termin składania zdjęć: Prace przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2013 roku.
 4. Każde zdjęcie na odwrocie musi zawierać czytelny opis:
  • podpis sfotografowanego miejsca (np. w postaci tytułu)
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasa
 5. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora oraz w Biuletynie Gminy Michałowice, a także w postaci ekspozycji szkolnej.
 6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.
 7. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia 2013 roku.
 9. Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora
 10. Na autorów najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu podsumowującym I semestr.
 11. Komisja Konkursowa przy ocenie fotografii będzie brała pod uwagę:
  • zgodność z tematyką konkursu
  • zwięzłość i trafność podpisu fotografii (tytuł)
  • jakość techniczna zdjęć
  • ogólne wrażenie estetyczne
 12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Zachęcam wszystkich uczniów do wakacyjnych wspomnień...

organizator konkursu
p. Renata Zarychta
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl