Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 30.09.2020 11:37:32
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Konkurs na projekt logo szkoły
Aktualności
Ogłaszamy konkurs na projekt logo szkoły


Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach Wybrane logo zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły, szkolnych dokumentach i dyplomach.
Konkurs trwa od 15.04.2013 do15.05.2013.

CELE KONKURSU
  1. Zachęcanie uczniów do zaprojektowania znaku graficznego – logo jako elementu promującego i wyróżniającego szkołę.
  2. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania projektowaniem graficznym wśród młodzieży.
  3. Formowanie wrażliwości estetycznej, artystyczne j oraz rozwijanie kreatywności.
Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jego przebiegiem. Konkurs polega na przygotowaniu projektu logo szkoły Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach

Regulamin konkursu
  1. Projekt znaku - logo może być wykonany dowolną techniką -tradycyjną ( kredki, akwarela, tempera, flamaster) lub w wybranym programie graficznym.
  2. Logo może mieć kształt koła, kwadratu ( lub koło wpisane w kwadrat.
  3. Logo szkoły opracowują wyłącznie uczniowie gimnazjum.
  4. Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w grupach 2 osobowych.
  5. Prace należy przekazać do Organizatora Konkursu do 15.05.2013 roku.
  6. Komisja Konkursu wybierze najlepsze projekty spośród wszystkich prac uczniów.
  7. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursu, która wybierze trzy najlepsze prace konkursowe przyznając im I, II, i III miejsce.
Wszystkich zainteresowanych uczniów gimnazjum zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator Konkursu
Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach
P. Małgorzata Skrzędziejewska – Cendrowska – nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych
Komisja Konkursu
P. Monika Mikunda - Wicedyrektor ds. Gimnazjum
P. Małgorzata Skrzędziejewska – Cendrowska – nauczycielka plastyki
P. Agnieszka Mróz – nauczycielka informatyki

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania nią przez Organizatora i zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz Organizatora Konkursu.
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl