Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 30.09.2020 01:18:32
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
„Nasza Gmina w obiektywie”
Aktualności
„Nasza Gmina w obiektywie”


Drodzy Uczniowie!
Zapraszam wszystkich serdecznie do przeżycia wspaniałej przygody z aparatem fotograficznym w dłoni, czyli do udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Michałowice pt: „Nasza Gmina w obiektywie”.

Regulamin konkursu :
 1. Celem konkursu jest:
  • zaprezentowanie za pomocą fotografii piękna Gminy Michałowice
  • rozbudzanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania środowiskiem lokalnym i fotografią
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów
 2. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: Kategoria I – Przyroda i środowisko naturalne Kategoria II – Architektura naszej Gminy Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe lub czarno-białe, a nawet w sepii.
 3. Każdy z autorów może wykonać 2 - 4 fotografie wykonane w okresie 28 stycznia – 15 marca 2013r. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Zdjęcia w formacie A4 lub A5 w wersji papierowej (wydrukowane na papierze fotograficznym) należy dostarczyć do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013 roku.
 5. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelny opis:
  • kategoria ( przyroda lub architektura)
  • podpis sfotografowanego miejsca (np. w postaci tytułu)
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasa
  • nazwa Szkoły, do której uczęszcza uczeń
 6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora oraz w Biuletynie Gminy Michałowice, a także w postaci ekspozycji szkolnej.
 7. Uczestnik dostarczając fotografię, oświadcza jednocześnie, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.
 8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Plagiat oznacza wykluczenie z konkursu.
 9. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2013 roku.
 11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 12. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych :
  • uczniowie szkoły podstawowej
  • uczniowie gimnazjum
 13. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Michałowice (3 nagrody główne i 1-3 wyróżnienia dla I kategorii „Przyroda i środowisko naturalne” oraz 3 nagrody główne i 1-3 wyróżnienia dla II kategorii „Architektura naszej Gminy” dla każdej z dwóch grup wiekowych)
 14. Zwycięzcom konkursu i wyróżnionym uczniom zostaną wręczone nagrody na forum swojej szkoły w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego 2012/2013.
 15. Komisja Konkursowa przy ocenie fotografii będzie brała pod uwagę:
  • zgodność z tematyką konkursu
  • walory artystyczne i oryginalność zdjęć
  • zwięzłość i trafność podpisu na odwrocie fotografii (tytuł)
  • jakość techniczna zdjęć
  • ogólne wrażenie estetyczne
 16. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Organizator konkursu:
- p. Renata Zarychta
BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl