Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 30.09.2020 21:10:59
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
ROK JANUSZA KORCZAKA
Aktualności
ROK JANUSZA KORCZAKA


W roku 2012 obchodzimy rok Janusza Korczaka, ponieważ przypadają na niego dwie ważne rocznice związane z postacią Starego Doktora: 70 rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince oraz 100 rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie.

Biografia

Janusz Korczak (właśc. Henryk Goldszmit, zwany Starym Doktorem) urodził się 22 lipca 1878 r. albo 1879 r. w Warszawie. Był lekarzem, pedagogiem, pisarzem, działaczem społecznym. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego, która od dawna wrosła w polską kulturę i tradycję. Gdy miał lat 18, jego ojciec umarł, przez co ciężar utrzymania rodziny spadł na barki J. Korczaka. Sytuacja ta zmuszała go do udzielania korepetycji leniwym dzieciom bogatych rodziców. Już w tym czasie zaczynał interesować się psychiką i warunkami życiowymi dzieci biednych. Chodził po domach najuboższych, opowiadał baśnie, w wieczór wigilijny był św. Mikołajem roznoszącym groszowe podarki, pomagał w nauce.
Należał do kręgu postępowej inteligencji warszawskiej przeł. XIX i XX w. W latach 1912-42 był dyrektorem utworzonego przez siebie Domu Sierot dla dzieci żydowskich, gdzie wypracował swój system wychowawczy, a wieczorami i nocami pisał dzieła pedagogiczne i powieści. Od 1919 r. był współorganizatorem zakładu wychowawczego dla dzieci polskich „Nasz Dom”. Pracował też jako wykładowca w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej i Wolnej Wszechnicy Polskiej. Był stałym współpracownikiem m.in. „Głosu”, „Przeglądu Społecznego”, „Czytelni dla Wszystkich”, a w 1926 r. założył pierwsze i jedyne w swoim rodzaju czasopismo dla dzieci „Mały Przegląd”, redagowane wraz z dziećmi. Był autorem popularnych pogadanek radiowych o wychowaniu, których słuchano całymi rodzinami.
W sierpniu 1942 r., mimo szansy opuszczenia getta, pozostał ze swoimi podopiecznymi. Zginął wraz z nimi wywieziony do obozu zagłady w Treblince. J. Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierówno prawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się, by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym etapie swojego istnienia i ma prawo być sobą, takim jakim jest. Idee te znalazły odbicie i rozwinięcie w stworzonym przez J. Korczaka nowoczesnym autorytarnym systemie wychowania, respektującym potrzeby i dążenia dziecka, a zarazem skłaniającym dziecko do pracy nad sobą i pobudzającym je do aktywności i samodzielności, opartym na różnych formach dziecięcego samorządu.

Wybrane utwory Janusza Korczaka:
 • Dzieci ulicy (1901) – powieść obyczajowo-sensacyjna, zawierająca elementy utopii; zaskakuje doskonała znajomość terenu, na którym toczy się akcja, a także dzieci wałęsających się po mieście w poszukiwaniu środków utrzymania dla siebie, rodzeństwa i rodziców, oraz znajomość norm moralnych, obowiązujących w tym środowisku;
 • Koszałki opałki (1905) – satyry społeczne;
 • Dziecko salonu (1906) powieść zawierająca wątki autograficzne, będące literackim opracowaniem jego osobistych przeżyć i doświadczeń z wędrówek po norach staromiejskich, zamieszkałych przez nędzę Warszawy;
 • Szkoła życia (1908) to fantastyczno –utopijny obraz szkoły służącej całej ludzkości;
 • Mośki, Joski i Srule (1910) – ciekawa opowieść dla dzieci;
 • Józki, Jaśki, Franki (1911) – opowieść, której tworzywem są obserwacje, fakty i wydarzenia z życia chłopców na kolonii letniej w Wilhelmówce;
 • Sława (1912) – opowieść ukazująca bardzo żywy, dosadny, lekko ironiczny obraz wewnętrznego życia dzieci w szkole powszechnej;
 • Bobo, spowiedź motyla, feralny tydzień (1914) – powiastki, w których J. Korczak rozbił legendę o beztroskiej szczęśliwości dziecka, wydobył na jaw sprzeczność interesu między dziećmi a rodzicami; książka o dziecku i młodzieży - ale nie dla młodzieży;
 • Momenty wychowawcze (1919) – książka zawiera garść niezmiernie ciekawych notatek z obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym; J. Korczak zagląda w głąb stosunków, jakie zachodzą między dziećmi i dostrzega to, czego zwykle dorośli nie dostrzegają, mianowicie: psychiczne zawikłania, subtelne zatargi różnych charakterów, walki i rywalizację - słowem szereg dramatów życiowych;
 • Jak kochać dziecko (1920 - tom I; 1921 - tom II) książka ukazuje długą i umiejętną obserwację dziecka, przez odczucie i zrozumienie jego duszy; przebija w niej myśl: kochajmy dziecko, ale kochajmy rozumnie. A sposoby wychowania stosujmy nie do tego, kogo chcemy wychować, ale do tego, jakich sposobów dane dziecko potrzebuje;
 • O gazetce szkolnej (1921);
 • Rozprawa o fizycznym wychowaniu dzieci (1922);
 • Sam na sam z Bogiem (Modlitwy ludzi, którzy się nie modlą; 1922);
 • Kiedy znów będę mały (1925) – książkę J. Korczak adresuje do dorosłego i młodego czytelnika, który twierdzi, że nuży go obcowanie z dziećmi, gdyż musi się, zniżać do ich pojęć, pochylać, naginać, kurczyć; doktor pisze: Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać, żeby nie urazić;
 • Bankructwo małego Deka (1926);
 • Bezwstydnie krótkie (1926);
 • Król Maciuś Pierwszy (1928) – powieść jedna z najbardziej znanych napisana dla dzieci, dla chłopców o wyraźnych skłonnościach reformatorskich. Król Maciuś I Korczaka postępuje tak, jak postępują inni królowie w literaturze: jest prawym, szlachetnym, odważnym, lecz słabym i chwiejnym, bo - tylko człowiekiem;
 • Prawo dziecka do szacunku (1929);
 • Prawidła życia (1930);
 • Senat szaleńców (1930) – humoreska ponura, grana na deskach teatru „Ateneum”;
 • Król Maciuś na wyspie bezludnej (1931) – powieść dla dzieci;
 • Kajtuś Czarodziej (1934) – powieść fantastyczna dla dzieci i młodzieży, dedykowana „niespokojnym chłopcom”; w książce jest świetnie podpatrzona psychologicznie prawda o marzeniach;
 • Uparty chłopiec (1937);
 • Ludzie są dobrzy (1938);
 • Refleksje (1938);
 • Pedagogika żartobliwa (1939).
Program działań na Rok Janusza Korczaka
 1. Gazetka informacyjna: Życie i twórczość Janusza Korczaka
 2. Gazetka informacyjna: Prawa i obowiązki ucznia oraz prawa dziecka
 3. Wystawa książek o J. Korczaku w bibliotece szkolnej.
 4. A. Wajda „Korczak” – film na godzinach wychowawczych- dzielenie się wrażeniami.
 5. Propozycja projektu edukacyjnego w klasach II.
 6. Udział uczniów w konkursie interdyscyplinarnym „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”
 7. Konkurs na scenariusz przedstawienia o prawach dziecka.


Koordynator
Agnieszka Pastuszek

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl