Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 30.09.2020 02:16:11
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Komputery z EFS
Aktualności
Komputery z EFS


W latach 2006-2008 w Zespole Szkół zostały zrealizowane projekty: Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Były one współfinansowane przez MEN oraz Europejski Fundusz Społeczny.
W sierpniu 2006 roku Szkoła Podstawowa pozyskała pracownię komputerową, w tym też czasie nasza biblioteka stała się Centrum Informacji Multimedialnej. W czerwcu 2008 roku w Gimnazjum powstała następna pracownia komputerowa finansowana ze środków unijnych.

Nowoczesne pracownie komputerowe:
 • umożliwiają realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • stwarzają możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • przygotowują uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stwarzają możliwości wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości edukacji,
 • promują wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora).
Biblioteka multimedialna:
 • ułatwia indywidualne zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
 • zwiększa potencjał edukacyjny bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • wspiera proces ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
 • wspiera realizacje zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej,
 • wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 • umożliwia uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostęp do Internetu poza systemem lekcyjnym,
 • stwarza szanse na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.
Pracownia komputerowa – Szkoła Podstawowa
W ramach EFS otrzymaliśmy 10 stanowisk komputerowych dla ucznia i nauczyciela (jednostka centralna z monitorem), skaner, drukarka, projektor multimedialny i laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem systemowym i multimedialnym.

Specyfikacja ilościowa:
 • 10 komputerów w typu PC
 • 1 drukarki laserowa
 • 1 skaner
 • 1 komputer przenośny laptop
 • 1 rzutnik multimedialny
 • 1 switch
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Proffesional i pakiet Office 2003

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - biblioteka

W bibliotece powstały 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz otrzymaliśmy wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka).
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Proffesional i pakiet Office 2007 plus oprogramowanie edukacyjne tj.: multimedialny słownik języka polskiego, atlas świata, słownik wyrazów obcych, encyklopedie powszechną dla szkoły podstawowej, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny.

Pracownia komputerowa - Gimnazjum

W ramach projektu „Pracownie internetowe dla szkół" w 2008 r. szkoła otrzymała: 10 stanowisk komputerowych dla ucznia i nauczyciela (jednostka centralna z monitorem), wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka), projektor multimedialny i laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem systemowym i multimedialnym.

Specyfikacja ilościowa:
 • 10 komputerów w typu PC
 • 1 drukarki laserowa
 • 1 skaner
 • 1 komputer przenośny laptop
 • 1 rzutnik multimedialny
 • 1 switch
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Proffesional i pakiet Office 2007

Otrzymany sprzęt zapewnił doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki nowoczesnym pracowniom mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach.
ICIM w bibliotece szkolnej szybko stało się bardzo popularnym miejscem zdobywania wiedzy w oparciu o zasoby internetowe. Uczniowie sięgają do źródeł informacji wykorzystywanych następnie na zajęciach szkolnych jak również w celu rozwoju własnych zainteresowań.
Dzięki takim pracowniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl