Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 28.09.2020 20:22:19
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Wiwat Maj, Trzeci Maj
Aktualności
Wiwat Maj, Trzeci Maj


Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, uczniowie klas II Gimnazjum przygotowali uroczystość upamiętniającą to wydarzenie.
3 maja 1791 roku uchwalono ustawę rządową zmieniającą w sposób zasadniczy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja była drugą w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych
z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu.
Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Przepojona szczerym patriotyzmem i wolą uratowania Rzeczypospolitej ustawa z 3 maja 1791r. regulowała podstawowe prawa i obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady organizacji władzy państwowej. Oprócz wolnej elekcji znosiła także liberum veto.
Konstytucja 3 maja stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Uroczystość taka jak ta, przypomina młodemu pokoleniu, że to na nich spadnie w niedługim czasie odpowiedzialność za losy ojczyzny.

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
Nie będę wypalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością, smutkiem, dumą gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa
Można nie kochać cię i żyć,
ale nie można owocować.”

Dyrektor Zespołu Szkół p.A. Olęcki podziękował nauczycielom: p. A.Stenckiej, p. A.Pastuszek
i p. J.Kamińskiemu za przygotowanie uroczystości, a p. M.Skrzędziejewskiej – Cendrowskiej za piękną dekorację.
Wspólny śpiew „Roty” zakończył obchody święta Konstytucji 3 maja w naszej szkole.

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg.”BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl