Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 27.10.2020 05:29:25
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Tegoroczne rekolekcje
Aktualności
Tegoroczne rekolekcje


W dniach 6 – 8 marca dzieci i młodzież z naszej szkoły przeżywały 3-dniowe rekolekcje wielkopostne. Zgodnie z wezwaniem Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17) każdy chrześcijanin powinien wykorzystać ten czas Wielkiego Postu jak najlepiej. Rekolekcje są chyba najintensywniejszą formą odnowy swojego życia w świetle Ewangelii.

W przeżywaniu tegorocznych rekolekcji dzieciom i młodzieży naszej szkoły pomagali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Pallotynów.
Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: dwie ze szkoły podstawowej i jedna z gimnazjum. Każda z nich osobno uczestniczyła w kościele w nauce rekolekcyjnej. W szkole zaś w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas mogli obejrzeć film. Dla młodszych klas projektowane były filmy o Janie Pawle II, starsi natomiast oglądali „Pasję” w reżyserii Gibsona.
Głównym tematem rekolekcji była miłość, grzech i przebaczenie. Największym zainteresowaniem wśród uczniów tak młodszych jak i starszych cieszyły się pantomimy przedstawiające np. scenę o miłosiernym Samarytaninie, czy też obraz młodego człowieka zniewolonego przez różne nałogi, któremu Chrystus pomaga wyzwolić się z nich.
Niewątpliwie zaangażowanie z jednej jak i z drugiej strony, kleryków i uczniów, przyczyniło się, że te rekolekcje nie były czasem straconym, ale można by rzec – trwają nadal. I chociaż nie wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania, to sam udział w rekolekcjach na pewno podobnie jak to ziarno rzucone w żyzną glebę wyda w przyszłości dobre i obfite owoce.
Zwieńczeniem 3-dniowego czasu nawracania się była Eucharystia, w której przygotowanie i oprawę włączyli się uczniowie. Przyjęcie Komunii świętej było jednocześnie zaproszeniem Jezusa do swego życia, aby to On był zawsze na pierwszym miejscu.
Jako motto tych rekolekcji można by przytoczyć myśl, którą podzielił się kleryk pochodzący z Białorusi, iż – parafrazuję – możemy uczyć się różnych języków, ba nawet powinniśmy, bo one otwierają nas na świat, dzięki nim możemy pogłębiać wiedzę, ale bez „języka miłości” jesteśmy nikim. Miłość jest językiem uniwersalnym, w którym wszyscy możemy się porozumiewać.
W imieniu duszpasterzy parafii chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Dyrektorowi Panu Andrzejowi Olęckiemu, całej Dyrekcji Szkoły za zorganizowanie tego czasu, zaś wychowawcom klas i nauczycielom za opiekę nad uczniami oraz za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rekolekcji.

Bóg zapłać!
– ks.Mariusz


BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl