Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 25.09.2020 17:22:30
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie
Aktualności
Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie


Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin artysty rok 2010 został Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony Rokiem Fryderyka Chopina.
Fryderyk Chopin (1810-1849) to najwybitniejszy polski kompozytor, a także czołowy pianista i przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na świecie.
Nazywany bywa poetą fortepianu. U źródeł jego twórczości leży wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Fryderyk Chopin to twórca, który odegrał wyjątkową rolę w kształtowaniu naszej świadomości narodowej.
Muzyka Chopina rozbrzmiewa na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on jednym z najstarszych konkursów muzycznych, o wielkim prestiżu i światowym rozgłosie. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia ewoluował i przeobrażał się, zmieniał i doskonalił swą formę, stworzył własną bogatą tradycję. Inicjatorem Konkursów Pianistycznych imienia Fryderyka Chopina był prof. Jerzy Żurawlew, wybitny polski pianista, pedagog i kompozytor.

Z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora dnia 20.04.2010r. w naszej szkole odbył się konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie zorganizowany przez p. A. Stencką. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny klas I – III Gimnazjum. Reprezentacja klasy musiała rozpoznać ilustracje, fragmenty kompozycji Chopina oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i twórczości artysty. Jury oceniało poprawną odpowiedź wraz z dokładnymi szczegółami. Przykładowe pytania:
  • W jakim kościele Fryderyk został ochrzczony i kiedy?
  • Czy rodzice Fryderyka grali na jakimś instrumencie? Jeżeli tak, to na jakim?
  • Gdzie przebywał Fryderyk, gdy dowiedział się o wybuchu Powstania Listopadowego?
Wyniki konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie:
  • I miejsce - klasa IIc
  • II miejsce - klasa Ia
  • III miejsce - klasa IIIc
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się obszerną wiedzą o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, a także znajomością portretów bliskich mu osób, fotografii miejsc w których kompozytor bywał.

W trakcie obrad jury uczniowie poznali zwycięzców konkursu multimedialnego „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”, zorganizowanego przez p. A.Mróz. Komisja konkursowa oceniała według następujących kryteriów:
  • związek z tematem,
  • rzetelność opracowania,
  • zastosowanie efektów edytorskich i audiowizualnych, oryginalność pomysłu, walory artystyczne pracy.
Oto autorzy najlepszych prac:
I miejsce – Marta Przygoda, Aleksandra Pakuła, Kinga Jadacka z klasy IIIc
II miejsce – Eliza Smakuszewska IIc
III miejsce - Aleksandra Gawor IIIb

Piękną dekorację stanowiły prace uczniów przygotowane pod kierunkiem p. M. Skrzędziejewskiej – Cendrowskiej na konkurs plastyczny „Przy dźwiękach Chopina”.

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl