Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 03.12.2020 20:05:40
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
11 listopada - Polskie Święto Narodowe
Aktualności
11 listopada - Polskie Święto Narodowe


Dzień 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości ustawą z dn. 23 kwietnia 1937 roku. Było ono obchodzone tylko dwukrotnie od wybuchu II wojny światowej (w latach 1937 i 1938). W czasach okupacji Polacy ze szczególną czcią odnosili się do tej daty, lecz wszelka działalność patriotyczna była przez Niemców surowo zakazana.

W latach komunizmu naród polski wielokrotnie organizował w całym kraju manifestacje patriotyczne, związane ze Świętem 11 listopada, ale były one brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Historia Święta Niepodległości sięga 1918 roku, wtedy po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. Dnia 11 listopada 1918 roku nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu ( wojska niemieckie zaczęły się wówczas wycofywać z Królestwa Polskiego.). W nocy rozbrojono niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.

Obecnie Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody odbywają się na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uczestniczą w nich najwyższe władze państwowe, prezydent stolicy oraz mieszkańcy Warszawy. W celu uczczenie Święta Niepodległości co roku organizowany jest tzw. bieg niepodległości, w którym udział biorą wszyscy zainteresowani.

Eliza Smakuszewska

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl