Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 27.11.2020 17:54:47
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Wyjazdowe koło fizyczne
Aktualności
Wyjazdowe koło fizyczne


W październiku wznowiło swą działalność wyjazdowe koło fizyczne. Uczniowie naszego Gimnazjum biorą udział w wykładach, które mają na celu zainteresowanie młodzieży fizyką poprzez przedstawienie różnorodnych doświadczeń i pokazów. Mogą one też stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji szkolnych. Wykłady otwarte prowadzą najlepsi wykładowcy i demonstratorzy Wydziału Fizyki UW.

Wykłady sobotnie odbywają się w Sali Dużej Doświadczalnej (SDD) Wydziału Fizyki (Warszawa, ul. Hoża 69), w soboty, w godzinach 10:00–11:30 oraz 12:00–13:30.

17 października grupa uczniów klas III gimnazjum wraz z opiekunem Agnieszką Stolarczyk uczestniczyła w wykładzie pt. „Fizyka chmur”.

W ramach wykładu słuchacze zapoznali się z procesami przemian fazowych pary wodnej prowadzących do powstania i zaniku chmur (skraplania, zamarzania, parowania…), dowiedzieli się jakie procesy fizyczne zachodzące w atmosferze prowadzą do tych przemian fazowych. Prowadzący wykład pokazali jak bada się chmury w laboratorium i z pokładu samolotu oraz w rzeczywistości wirtualnej modeli numerycznych (matematycznych).

Po wysłuchaniu tego wykładu i obejrzeniu wielu ciekawych doświadczeń potrafimy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego jest nam zimno gdy wychodzimy z kąpieli? albo Czy wydobywająca się biała łuna z czajnika z gotującą wodą to rzeczywiście para wodna ?

24 października natomiast uczniowie klas I gimnazjum wzięli udział w wykładzie pt. „Fizyka jest piękna”.

Na wykładzie zostały pokazane doświadczenia z różnych działów fizyki. Takie jak: ruchy Browna, wyjaśniające cząsteczkowo-ruchową budowę materii oraz zjawiska związane ze zmianami stanu skupienia ciał.
Uczniowie dowiedzieli się, że aby ciało mogło być źródłem dźwięku musi ono drgać, a także poznali zjawisko rezonansu i dudnienia.

Słuchacze obserwowali również jak wygląda rozszczepienie światła białego na widzialne barwy widmowe i zobaczyli istnienie niewidzialnych rodzajów promieniowania: podczerwieni i nadfioletu.

Z elektryczności zostały omówione rodzaje ładunków elektrycznych i ich oddziaływania a także nietypowe zjawiska wywołane przepływem prądu elektrycznego.

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl