Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 30.09.2020 21:44:11
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
SUS
Aktualności
Szkoła Ucząca Się


22 października 2008 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach otrzymały tytuł Szkoły Uczącej Się.

Od samego rana goście z CEO brali udział w: ośmiu lekcjach pokazowych, zwiedzali szkołę, rozmawiali z uczniami, rodzicami i nauczycielami, starali się poznać klimat panujący w szkole w Michałowicach. Jej mocne i trochę słabsze strony.
O godzinie 15.00 paneliści spotkali się w hali sportowej z przedstawicielami uczniów, nauczycieli, rodziców, ale także władz samorządowych (wójt, dwóch radnych, w tym wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice), by podsumować efekty kilkuletniej pracy szkół. Uroczystość rozpoczęły występy taneczne zespołu „Squad”.

Zespół Szkół w Michałowicach – w ramach SUS realizował trzy standardy. Jak podkreśliła moderator pani Janina Stojak nie były to jednorazowe akcje, ale systematyczne, zaplanowane działania z jasno określonymi kryteriami sukcesu.

Standard I: Nasza szkoła ma patrona i tworzy tradycje wokół jego osoby
Ten cel był realizowany tylko w Szkole Podstawowej.
Prezentację przedstawiły panie: M.Jaworska i J.Matysiak.
Jako motto tych działań wybrany został cytat Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Dzień Patrona, Konkurs wiedzy o Janie Pawle II na stałe wpisały się w tradycje Szkoły Podstawowej.

Standard II: Uczniowie naszej szkoły są kulturalni, życzliwi i tolerancyjni
Ten cel realizowany był w obu szkołach.
Prezentację przestawiły panie E. Pius i M.Mikunda. W różnorodny sposób przekazywano te wartości. Organizowane były m.in. konkursy recytatorskie, poetyckie, konkurs na najsympatyczniejszą klasę i Dzień Życzliwości. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym pt. „Wulgaryzmom stop”. Prace konkursowe ozdabiały halę sportową 22 października 2008r.

Standard III: Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce

Cel ten dotyczył tylko Gimnazjum, a omówiła go pani B. Staniaszek. Michałowice mają się czym pochwalić: Wyniki egzaminu zewnętrznego utrzymują się na bardzo wysokim poziomie od 4 lat. Średnia michałowickiego gimnazjum w roku szkolnym 2007/08 wyniosła 69,70 punktu, czyli więcej niż w Warszawie i najwięcej w Gminie Michałowice, a 40% uczniów osiągnęło wynik powyżej 80 punktów.

Moderator pani Janina Stojak podkreśliła, że rzadko zdarza się, by szkoła miała tak dobrze wyposażone pracownie, halę sportową, nowoczesne boiska i sztuczne lodowisko. Zwróciła uwagę na dobrą współpracę samorządu lokalnego, parafii, szkoły i rodziców. Pierwszy raz spotkała się z tym, aby w spotkaniu SUS brał udział sam Wójt Gminy.
Po wysłuchaniu referatów, dyskusjach, odpowiedziach na łatwiejsze i trudne pytania komisja udała się na naradę.
Decyzję ogłosiła pani Janina Stojak:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego otrzymują prestiżowe tytuły „Szkoły uczącej się” – SUS. Jako 124 i 125 szkoła w Polsce należeć będą do elity szkół.BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl