Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 28.09.2020 21:09:10
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Tydzień Zdrowia
Aktualności
Tydzień Zdrowia


W kwietniu został przeprowadzony Tydzień Zdrowia. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia dotyczyła zorganizowania wśród całej społeczności szkolnej warsztatów udzielania pierwszej pomocy. Każda klasa 4-7 SP miała indywidualnie przeprowadzone warsztaty ze specjalistami – ratownikami z Zespołu BHP Grupy PZU w liczbie 2 godzin, zaś uczniowie gimnazjum w liczbie 3 godzin. Za organizację i przebieg warsztatów odpowiedzialna była Beata Czyżewska.

Ratownicy przeprowadzili  warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Biorący w nich udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum mieli możliwość zdobycia   praktycznych umiejętności dotyczących  właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia: dowiedzieli się jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową, w jaki sposób zabezpieczać rany, na co należy zwrócić uwagę w przypadku ukąszeń i ugryzień. Uczniowie mogli powtórzyć wiedzę zdobytą na lekcjach biologii oraz samodzielnie, pod okiem ratowników m. in. ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, która choć prosta, nie była wcale łatwa do osiągnięcia. Za każdym razem ćwiczące pary musiały pamiętać, aby sprawdzać oddech, zadzwonić pod numer 999 i odpowiednio pokierować ciałem kolegi, aby uzyskać właściwą pozycję, która umożliwi bezpieczne oczekiwanie na karetkę pogotowia.

Następnie każdy przyjrzał się i samodzielnie wykonał resuscytację. Uczniowie musieli uważać, żeby nie siadać na niewidocznych nogach fantomów. Okazało się, że prawidłowe wykonanie ucisków nie jest łatwe i naprawdę wymaga dużo siły od ratownika. Mogliśmy cały czas obserwować czy prawidłowo wykonujemy czynności, ponieważ w czasie poprawnego ucisku klatki piersiowej przez ciało fantoma przepływała „krew”. Z dużym zainteresowaniem uczniowie obserwowali udzielanie pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED, który jednocześnie instruuje ratownika co do kolejności wykonywanych czynności podczas akcji. Spróbowaliśmy również udzielić pierwszej pomocy osobie mającej atak padaczki, osobie nieprzytomnej. Ponad to uczniowie ćwiczyli postępowanie jakie należy przedsięwziąć przy urazach kości. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl