Strona Główna · Linki · Kontakt · Galeria · Mapa serwisu · Mapa dojazdu 29.09.2020 00:49:07
Nasza szkoła
 O szkole
 Nasz patron
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Psycholog
 Pedagog
 Biblioteka
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 Regulamin Porządkowy
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Regulamin dyskotek
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Egzamin gimnazjalny
 Wyniki egzaminu
 gimnazjalnego
 2018/2019

 Archiwum
Ogłoszenia
 Podręczniki 2016/2017
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rokład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
Rada Rodziców
 Rada Rodziców
 Wpłaty na RR
 Protokoły zebrań RR
 Konta bankowe
Programy unijne i rządowe


Logo EFS
Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę
Aktualności
Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę


Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu.
Tom Wright

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej niemal cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem podjęliśmy działania profilaktyczne mające na celu propagowanie walki z nadmiernym hałasem.

Hałas na początku dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. W konsekwencji jest efektem gorszych wyników w nauce. Hałas jest jednym z największych problemów w polskich szkołach, który doskwiera zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Na przerwach między lekcjami jego poziom wynosi nawet 110 dB, czyli zdecydowanie przekracza dopuszczalną normę.

Z badań wynika, że z powodu nadmiernego hałasu uczniowie nie słyszą nawet 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli. Jego poziom w polskich szkołach wyraźnie przekracza ustaloną w przepisach normę akustyczną, wynoszącą 45 decybeli (natężenie powyżej 85 dB uważa się za niebezpieczne). Podczas przerw stopień natężenia dźwięku dochodzi nawet do 110 dB. To tyle, ile emituje pracujący młot pneumatyczny. Pod wpływem hałasu wyraźnie spada koncentracja uczniów i nawet do prawidłowo słyszących dzieci nie dociera część informacji, przekazywanych przez nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo. Badania audiologiczne potwierdziły także, że szkolny „jazgot” podnosi ciśnienie krwi, co wywołuje u niektórych dzieci niepokój i płacz, u innych zaś wyzwala agresję. Dodatkowo częste przebywanie w nadmiernym hałasie wpływa także na stan zdrowia – może trwale uszkodzić słuch. Po spędzeniu godziny w takich warunkach, aparat słuchu potrzebuje blisko ośmiu godzin odpoczynku, by wrócić do normy.

Cele kampanii:

Cel ogólny:
 • Rozwijanie wśród uczniów świadomości o negatywnych dla zdrowia skutkach hałasu.
 • Kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.
Cele szczegółowe:
 • Uświadomienie uczniom i rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Świadome ograniczenie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu.
 • Ograniczenie hałasu w szkole.
 • Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie.
Podjęte działania:
 1. Wykonanie afisza „Szkolny przyjaciel ciszy - to ja”.
 2. Zorganizowanie „Skrzynki pomysłów do walki z hałasem w szkole”.
 3. Konkurs na najciszej zachowującą się klasę podczas Tygodnia Zdrowia .
 4. Projekt opracowany przez uczniów klas 6 na temat : „ Jak hałas wpływa na zdrowie człowieka?” – wystawa prac
 5. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych przez wychowawców klas dotyczących hałasu : źródła hałasu, szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, sposoby na jego ograniczenie w najbliższym otoczeniu.
 6. Wykonanie prac plastycznych symbolizujących ciszę w formie znaków drogowych. ( znaki ozdobią szkolne korytarze).
 7. Powstanie na terenie szkoły „Stref Ciszy”.
 8. Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej ankiety na temat hałasu. Przedstawienie wyników tej ankiety na gazetce szkolnej.

Beata Czyżewska

BIP
Projekt edukacyjny
 Regulamin realizowania
 projektów

 Podstawa prawna
 Deklaracja o
 przystąpieniu

Dla uczniów
 Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia szachowe
 Plan zajęć Klubu
 Sportowego ZDROWIE

 Stypendia motywacyjne
 Dzwonki
 Samorząd szkolny
 Wyjazdowe koło
 fizyczne

 Wymiana zagraniczna
 Bezpłatne podręczniki
Szkoła Promująca Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SPZ
 Publiczna prezentacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Działania szkoły
 Wyniki autoewaluacji
 Szkoła Podstawowa -
 prezentacjaCheerleaderki
Witryna
 Archiwum
Certyfikaty
Copyright © 2007-2015  e-mail:gimnazjum@gimmichalowice.pl